aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019


W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie
głównym

1. część humanistyczna

1. część humanistyczna

- 10 kwietnia 2019 r. (środa)

- 9 stycznia 2019 r. (środa)

■ z zakresu historii i wiedzy

■ z zakresu historii i wiedzy

o społeczeństwie - godz. 9:00

o społeczeństwie - godz. 9:00

■ z zakresu języka polskiego

■ z zakresu j ęzyka polskiego

- godz. 11:00

- godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza

2. część matematyczno-przyrodnicza

- 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

- 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

■ z zakresu przedmiotów

■ z zakresu przedmiotów

przyrodniczych - godz. 9:00

przyrodniczych - godz. 9:00

■ z zakresu matematyki

■ z zakresu matematyki

- godz. 11:00

- godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

3. język obcy nowożytny

- 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

- 11 stycznia 2019 r. (piątek)

■ na poziomie podstawowym

■ na poziomie podstawowym

- godz. 9:00

- godz. 9:00

■ na poziomie rozszerzonym

■ na poziomie rozszerzonym

- godz. 11:00

- godz. 11:00

W terminie
dodatkowym

1. część humanistyczna

1. część humanistyczna

- 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

- 10 kwietnia 2019 r. (środa)

■ z zakresu historii i wiedzy

■ z zakresu historii i wiedzy

o społeczeństwie - godz. 9:00

o społeczeństwie - godz. 9:00

■ z zakresu języka polskiego

■ z zakresu j ęzyka polskiego

- godz. 11:00

- godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza

2. część matematyczno-przyrodnicza

- 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

- 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

■ z zakresu przedmiotów

■ z zakresu przedmiotów

przyrodniczych - godz. 9:00

przyrodniczych - godz. 9:00

■ z zakresu matematyki

■ z zakresu matematyki

- godz. 11:00

- godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

3. język obcy nowożytny

- 5 czerwca 2019 r. (środa)

- 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

■ na poziomie podstawowym

■ na poziomie podstawowym

- godz. 9:00

- godz. 9:00

■ na poziomie rozszerzonym

■ na poziomie rozszerzonym

- godz. 11:00

- godz. 11:00

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego

14 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

Polityka Prywatności