aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Artykuły i informacje

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się już postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.
Egzamin gimnazjalny odbywa się w dniach 19 kwietnia - 21 kwietnia 2017. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Czę­ści humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z ję­zyka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzo­nym.
W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym egzamin w terminie głównym odbędzie w dniach 19 kwietnia (środa) - 21 kwietnia 2017 (piątek). Termin dodatkowy, to 1 czerwca (czwartek) - 5 czerwca (poniedziałek).
Egzamin zaczyna się 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) częścią humanistyczną. Wtorek przyniesie część matematyczno-przyrodniczą a środa zakończy egzamin sprawdzeniem zdolności językowych:)
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W 2013 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej - odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści uzyskali średnio 58% punktów. W zakresie umiejętności analizy i interpretacji historycznej tegoroczni gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie z wyszukiwaniem oraz porównywaniem informacji pozyskanych z różnych źródeł, tj. tablicy genealogicznej, mapy czy tekstu zestawionego z ilustracjami (zadanie 4. i 13. oraz 5.).
Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmował zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii, mierzące między innymi umiejętność posługiwania się metodą naukową, opisem doświadczenia oraz wnioskowaniem. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali średnio 59% punktów.
Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym.
Egzamin gimnazjalny 2014 odbywa się w terminie 23-25 kwietnia. 23 kwietnia, w środę, mamy część humanistyczną, dzień później część matematyczno-przyrodniczą, a w piątek język obcy.źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności