aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Egzamin gimnazjalny 2018 - terminy

informacje: dla gimnazjalisty

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

TERMIN GŁÓWNY

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

TERMIN DODATKOWY

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018r. (czwartek)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018r. (piątek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018r. (poniedziałek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Ponadto:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:
15 czerwca 2018r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:
15 czerwca 2018r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
22 czerwca 2018r.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności