aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Egzamin gimnazjalny 2017 - terminy

informacje: dla gimnazjalisty

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym egzamin w terminie głównym odbędzie w dniach 19 kwietnia (środa) - 21 kwietnia 2017 (piątek). Termin dodatkowy, to 1 czerwca (czwartek) - 5 czerwca (poniedziałek).

TERMIN GŁÓWNY

1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017r. (czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

TERMIN DODATKOWY

1. część humanistyczna – 1 czerwca 2017r. (czwartek)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017r.(piątek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017r.(poniedziałek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Ponadto:

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:
16 czerwca 2017r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:
16 czerwca 2017r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
23 czerwca 2017r.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności