aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku

informacje: dla gimnazjalisty

Egzamin zaczyna się 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) częścią humanistyczną. Wtorek przyniesie część matematyczno-przyrodniczą a środa zakończy egzamin sprawdzeniem zdolności językowych:)

Termin główny:

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00


2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)


z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00


3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Termin dodatkowy:

1. część humanistyczna – 1 czerwca 2016 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00


2. część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00


3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2016 r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:
17 czerwca 2016 r

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:
17 czerwca 2016 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
24 czerwca 2016 r.
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności