Kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego gimnazjum w Akademickim Ośrodku Kształcenia

Kursy adresowane są do gimnazjalistów, którzy chcą powtórzyć i usystematyzować materiał przed egzaminem. W trakcie kursu kładziemy nacisk przede wszystkim na rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i szybką powtórkę materiału.

Kursy gimnazjalne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się w ramach dwóch bloków tematycznych z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz w ramach bloku zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego.

Łódź, ul. Moniuszki 4a
(budynek Polska YMCA)
parter, pok. 21 - II wejście


data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 12:26:27
Polityka Prywatności